Thư gửi từ Bàn làm việc của “Tôi” (The unKnown)!

Thư gửi từ Bàn làm việc của “Tôi” (The unKnown)!

Đây là Bức thư mà tôi muốn gửi đến bạn – như những người bạn thân thiết, trước khi chúng ta có bước vào cuộc hành trình cùng nhau. Để:

+ Thực hiện những GIẤC MƠ LỚN NHẤT của cuộc đời bạn, đó chính là khám phá MỤC ĐÍCH SỐNG của bạn - và SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, trong cuộc hiện sinh.

+ Thực hiện bắt đầu với câu hỏi “LÀM GÌ? ĐỂ CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA”, và nhận ra được Ý NGHĨA CUỘC SỐNG chính là SỐNG một cách có ý thức với mọi người, và mọi vật, trong TÌNH YÊU THƯƠNGSỨC MẠNH mà bạn có tự bên trong chính mình!

+ Hoặc bắt đầu cuộc hành trình “TỰ VẤN, “TÔI LÀ AI?””, và tìm kiếm con đường đến THỨC TỈNH.

+ Hay bất kỳ mục đích nào bạn muốn đạt được trong đời sống của mình, như là cuộc hành trình đến được “ĐÚNG MỤC ĐÍCH - THỰC SỐNG - TỰ DO - HẠNH PHÚC - TÌNH YÊU”.

+ Hay trong sự thật cốt lõi bạn mong muốn tạo lập GIÁ TRỊ nhiều hơn, từ các hoạt động KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH - KINH THƯƠNG - KINH TÀI - và KINH TẾ... để tạo ra giá trị mới cho cuộc đời này, thông qua hoạt động LƯU THÔNG - và SÁNG TẠO!

+ (...)

+ Và nhiều hơn thế nữa!

Và nếu như bạn tin rằng, bạn có thể đạt được những điều đó trong cuộc đời mình, thì đây chính là nơi bắt đầu cuộc hành trình đó – từ BÂY GIỜ đến MÃI MÃI.

Nếu bạn đã từng nghe ở một nơi nào, một ai đó, hay một quyển sách nào đó nói về HIỆN TẠI như: “THUYẾT HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Thực tại”, “PHÁP HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Giải pháp”, “SỐNG TRONG HIỆN TẠI – Sống theo đúng mục đích”, “TÂM LINH HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Trường phái Tâm linh”, “VĂN HÓA HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Văn hóa”,... cho đến “NỀN KINH TẾ HIỆN TẠI - Kinh tế Tri thức & Phương thức tạo lập GIÁ TRỊ MỚI cho mãi mãi"... và nhiều những yếu tố khác liên quan đến “HIỆN TẠI” - thì bạn đã được đặt ĐÚNG ĐỊA CHỈ - ĐÚNG ĐỊA ĐIỂM - và ĐÚNG THỜI ĐIỂM... để bước vào cuộc hành trình vĩ đại nhất của cuộc đời bạn.

Cuộc hành trình đó mang tên: THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – và trở thành “LÀ NGƯỜI SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH”, từ HIỆN TẠI (này) đến HIỆN TẠI - VĨNH HẰNG!

Trong SỰ THẬT CỐT LÕI, "HIỆN TẠI" không phải là một khoảnh khắc trong thời gian, mà HIỆN TẠI chính là HIỆN TẠI MÃI MÃI. Và HIỆN TẠI MÃI MÃI - tức là HIỆN TẠI VĨNH HẰNG không có nghĩa là thời gian kéo dài mãi mãi - bởi vì ngay từ đầu không có cái gọi là thời gian, để có cái gọi là thời gian kéo dài mãi mãi.

"HIỆN TẠI VĨNH HẰNG" - chính là "PHÁP HIỆN TẠI" - là "1 KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI DUY NHẤT không đổi" làm nền cho mọi sự thay đổi khác.

Và nếu bất kỳ ai NHẬN RA "SỰ THẬT" này - tức là SỰ NHẬN RA "SỰ THẬT CỦA HIỆN TẠI" THUỘC VỀ "NHẬN THỨC" sẽ cho phép chúng ta truy cập vào THỰC TẠI CAO CẤP HƠN - được gọi là THỰC TẠI "VÔ HẠN" - tức là THỰC TẠI "KHÔNG GIỚI HẠN". Và đó chính là BẦU TRỜI MỚI - Nơi mà bạn có thể "bước vào CỬA SỔ HIỆN TẠI" để đi đến được BẦU TRỜI MỚI đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta NHẬN RA "SỰ THẬT CỦA HIỆN TẠI" - thì những vòng lặp không hồi kết của quá khứ (như là một ý nghĩ về sự kiện trước đây) hoặc tương lai (như là một ý nghĩ về sự kiện sau này) sẽ vẫn không kết thúc... cho đến khi chúng ta quyết định "CHỌN HIỆN TẠI"!

"CHỌN HIỆN TẠI" - bắt đầu từ khoảnh khắc mà ta "CHẤP NHẬN HIỆN TẠI 100%" - và một tên gọi khác là "ĐẦU HÀNG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI 100% (VÔ ĐIỀU KIỆN)". Sự đầu hàng này, là một ân điển lớn lao dành cho bất kỳ ai muốn đi tiếp cuộc hành trình vĩ đại của cuộc đời mình, trong SỰ HIỆN HỮU và SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

Và bởi vì, những thói quen cũ từ quá khứ sẽ tiếp tục di chuyển như là "LỰC QUÁN TÍNH" của SUY NGHĨ... với những ý nghĩ trong thời gian (như thời gian tâm lý - và thời gian vật lý)... vẫn tiếp tục chi phối chúng ta, cho đến khi chúng ta có thể THỰC HÀNH - SỐNG TRONG HIỆN TẠI, với SỰ CHẤP NHẬN - CAM KẾT - và THEO ĐUỔI (HIỆN TẠI) với NĂNG LƯỢNG cao nhất.

Đó là lý do tại sao, con đường đến với SỰ THẬT - tức là SỰ THẬT VỀ HIỆN TẠI sẽ tạo nên bước đột phá quan trọng nhất trong cuộc đời. Và phần còn lại chính là thông qua SỰ HIỂU BIẾT VỀ SỰ THẬT đó - bạn có thể CHẤP NHẬN - CAM KẾT - và THEO ĐUỔI HIỆN TẠI, và biến lối sống trong hiện tại, trở thành THÓI QUEN - HIỆU QUẢ - VĂN HÓA - và là CON ĐƯỜNG MỚI để khai sinh ra CON NGƯỜI MỚI của bạn trên hành tinh này.

Một con đường mới ngay bây giờ, được mở ra trước mắt bạn. Đó chính là THỰC HÀNH - HIỆN HỮU (SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH), trong 1 năm (365 ngày) - với một đời sống hiện hữu.

Nội dung của KHÓA HỌC - dành cho THÀNH VIÊN - "CHẤP NHẬN & CAM KẾT" - "SỐNG TRONG HIỆN TẠI", với 365 NGÀY (1 NĂM) tiếp theo, như sau:

+ Thứ nhất, Mỗi ngày - Bạn sẽ nhận được "Một Bài tập - THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", với phương thức thực hiện ngắn gọn - xúc tích - và có thể THỰC HÀNH ngay.

+ Thứ hai, Với mỗi Bài tập (365 Bài tập) – “THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH" (trong một năm)”, bạn sẽ nhận được THÔNG ĐIỆP CỦA 5 YẾU TỐ CHÍNH (của mỗi Bài Thực hành) LÀ:

- 1. Vấn đề - Thử thách;

- 2. Câu hỏi - Thức tỉnh;

- 3. Kinh nghiệm - Trải nghiệm;

- 4. Thực hành - Hiện hữu;

- 5. Tâm niệm - Tĩnh lặng;

Chính là 5 GIAI ĐOẠN của bất kỳ Thử thách nào trong cuộc đời của bạn - khi bạn đối diện với các Thử thách trong cuộc sống.

+ Thứ ba, “Vấn đề - Thử thách” - Yếu tố Thứ nhất của "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH" là, hiểu rằng tất cả chúng ta với vai trò là một cá thể, luôn chịu ảnh hưởng bởi các thử thách của cuộc sống theo cách này - hay cách khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết được MỤC ĐÍCH của mọi VẤN ĐỀ - THỬ THÁCH là để ta THỨC TỈNH, thì sẽ không có vấn đề gì cả! Vấn đề chỉ là "một câu chuyện mà chúng ta tự kể với chính mình mà thôi". Tập trung vào SỰ SỐNG (tức là HIỆN TẠI) - thay vì hoàn cảnh sống, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi các vấn đề. Và đó là lý do tại sao, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là đối diện với chúng, và vượt qua thử thách trong cuộc sống. Và vì, CUỘC SỐNG LUÔN LÀ HIỆN TẠI - còn hoàn cảnh sống thì trong thời gian (có quá khứ và tương lai) - cho nên SỐNG TRONG HIỆN TẠI trở thành sự lựa chọn TỐT NHẤT mà chúng ta sẽ lựa chọn theo cách đó.

+ Thứ tư, 4 phần còn lại của một Bài tập là:

- 2. Câu hỏi - Thức tỉnh;

- 3. Kinh nghiệm - Trải nghiệm;

- 4. Thực hành - Hiện hữu;

- 5. Tâm niệm - Tĩnh lặng;

Chính là HÀNH TRÌNH của GIẢI PHÁP giải quyết vấn đề của bất kỳ vấn đề nào, từ vi mô (cá nhân) đến vĩ mô (nhân loại). Và đó chính là cách hoạt động của VŨ TRỤ ảnh hưởng lên từng cá thể - để cá thể có thể HỢP NHẤT VỚI VŨ TRỤ (ONENESS WITH UNIVERSE).

+ Thứ 5, Hiệu quả của con đường này đó chính là bằng cách HIỆN HỮU TRONG HIỆN TẠI - "ĐẦU HÀNG MỘT KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI DUY NHẤT" sẽ trở thành thứ được xem là TÍCH CỰC nhất để chuyển hóa mọi điều về chất lượng cuộc sống ở cấp độ cá thể - cho đến TOÀN THỂ.

+ Thứ 6, "Dẫn luận", đó chính là phần ghi nhận - nhận xét - và bình luận, về BÀI TẬP "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", từ Kinh nghiệm - Trải nghiệm của những Người được hướng dẫn trước đây, để có thể Học viên - Người học có được ý niệm về Bài tập - Thực hành, một cách hiệu quả nhất, tức là trở thành những Người đồng học một cách hiệu quả!

+ Thứ 7, Cổ nhân đã nói rằng "Khôn cũng chết, dại cũng chết, BIẾT là SỐNG", chính là câu nói mà hầu hết mọi người đều đã từng nghe. Và điều này chính là SỰ THẬT! Cái khôn là cái khôn của "Tâm trí" (Thực tại Hữu hạn) - Cái dại là cái dại của "Tâm trí" (Thực tại Hữu hạn), là những gì thuộc về HOÀN CẢNH ĐỜI SỐNG, cuối cùng là CHẾT. "BIẾT" là "BIẾT - BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA MÌNH LÀ AI?" - BIẾT - BẢN CHẤT CỐT LÕI CỦA MÌNH LÀ GÌ?" - đó là SỰ HIỂU BIẾT thật sự vượt lên trên mọi sự hiểu biết thông thường, đó là SỰ KHÔN NGOAN THẬT - Đó là "CHÍNH ĐỜI SỐNG". Những Bài tập "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", chính là những phương cách hướng về SỰ SỐNG - "CÁI BIẾT" - "NHẬN THỨC VÔ HẠN", thay vì suy nghĩ, tâm trí hữu hạn... và những thứ lên xuống thất thường của đời người!

+ Thứ 8, Cổ nhân nói rằng "IM LẶNG LÀ VÀNG", chính là nói về SỰ THẬT. SỰ THẬT của IM LẶNG, chính là một sự thật của TÂM TRÍ TĨNH LẶNG, và tại đây - SỰ NHẬN BIẾT "được nhận biết" - ấy chính là VÀNG. Ấy chính là lúc mà chúng ta có thể thực hiện cách thức "GIẢ KIM THUẬT đời sống" như một nhà giả kim thuật cuộc đời - thông qua GIẢ KIM "KINH NGHIỆM" của chính chúng ta. Đó chính là ý nghĩa của câu nói của Cổ nhân, "Im lặng là VÀNG!". Những Bài tập "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", chính là THUẬT LUYỆN KIM các "kinh nghiệm của cuộc đời" thông qua SỰ TĨNH LẶNG - HIỆN HỮU - NHẬN BIẾT "VÔ HẠN"!

+ Thứ 9, ĐẠO đã từng có một Nguyên lý là "Vô vi nhi vô bất vi" - nghĩa là "Không làm mà không có gì là không làm", chính là Triết lý vĩ đại của SÁNG TẠO - Trung tâm của mọi thứ trên cuộc đời của con người, với các đại diện thuộc về GIÁ TRỊ - LƯU THÔNG - SÁNG TẠO - HÀNH ĐỘNG - HIỆN HỮU, đó là hướng từ THỰC TẠI VÔ HẠN để sáng tạo nên THỰC TẠI HỮU HẠN. Các Bài tập "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU" - chính là PHƯƠNG PHÁP thực sự để chúng ta tiếp cận đến "vô vi" theo đúng mục đích.

+ Thứ 10, Bản chất của Bài tập "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", chính là SỰ HỢP NHẤT giữa ĐẠO (SỰ THƯỜNG HẰNG) và ĐỜI (SỰ THAY ĐỔI) trong mỗi bước đi, để sự hợp nhất đó chính là CON ĐƯỜNG MỚI để khai sinh ra CON NGƯỜI MỚI - với GIÁ TRỊ VÔ HẠN trên cuộc đời này!

Đó chính là Ý NGHĨA - cũng như MỤC ĐÍCH mà các Bài tập "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", được thiết kế!

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG BÀI THỰC HÀNH NÀY LÀ VÔ HẠN - và chỉ những THÀNH VIÊN đã tìm hiểu được "SỰ THẬT CỦA HIỆN TẠI" - và hiểu rằng HIỆN TẠI CHÍNH LÀ SỨC MẠNH lớn nhất - chỉ có thể được chấp nhận, thì sẽ được THAM GIA.

Đó là "LÝ DO TẠI SAO?" - nếu bạn vẫn còn nghi vấn về hiện tại - cũng như muốn tìm hiểu thêm về Hiện tại ở cấp độ SỰ THẬT thì bạn có thể đọc những quyển sách như sau - những quyển sách này là bước đi "gợi mở chân thật nhất về HIỆN TẠI - được xây dựng từ SỰ THẬT CỦA HIỆN TẠI" (thay vì những dữ liệu bề mặt của Hiện tại với các tin tức chỉ là bề nổi khác):

- "THUYẾT HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Thực tại";

- "PHÁP HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Giải pháp";

- "KINH NGHIỆM HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Kinh nghiệm";

- "TÂM LINH HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Trường phái Tâm linh";

- "SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH"... và tìm kiếm một con đường đến với "Hiện tại" - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn chuyển hóa dựa trên GIÁ TRỊ - NHẬN THỨC - và HÀNH ĐỘNG, trong sự hợp nhất với hiện tại một cách nhanh chóng, THỰC HÀNH - với thói quen - hiệu quả, thì đây chính là CHÌA KHÓA thực sự để bạn mở ra cánh cửa của THỰC TẠI "VÔ HẠN". Và vì thế, KHÓA HỌC THÀNH VIÊN này - là được thiết kế ra để DÀNH CHO BẠN!

TRỊ GIÁ KHÓA HỌC "THÀNH VIÊN" - TRONG 365 NGÀY (1 NĂM) VỚI 365 BÀI TẬP "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", là: 36.500.000đ/THÀNH VIÊN/NĂM.

Và với HIỆU QUẢ mà một người "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", với 365 BÀI TẬP/THÀNH VIÊN/NĂM, 30 BÀI TẬP/THÁNG... thì HIỆU QUẢ - HIỆU SUẤT được nâng cao một cách đáng kể - có thể lên đến 365.000.000đ hoặc 3.650.000.000đ... - đối với bất kỳ ai trên hành trình "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH";

Tuy nhiên, để chúng ta có thể khởi đầu một cách đơn giản - có tính hành động - và HIỆU QUẢ, thì KHÓA HỌC "THÀNH VIÊN" - "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", chỉ với giá 365.000đ/THÀNH VIÊN/THÁNG - và dành cho THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ 1 NĂM - là: 3.650.000đ/THÀNH VIÊN/NĂM (Khuyến mãi chỉ còn 10 THÁNG/NĂM).

- Chào mừng bạn đến với một giai đoạn mới của cuộc đời - Hành trình "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", từ HIỆN TẠI này đến HIỆN TẠI VĨNH HẰNG.

- Chào mừng bạn đến với một giai đoạn mới của cuộc đời - Hành trình của GIÁ TRỊ - NHẬN THỨC - HIỆN TẠI - và HÀNH ĐỘNG, trong một thể thống nhất để đạt được những mục tiêu cũng như tìm thấy được MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI trong cuộc hiện sinh.

- Chào mừng bạn đến với một giai đoạn mới của cuộc đời - Hành trình của HÀNH ĐỘNG - THÓI QUEN - HIỆU QUẢ - VĂN HÓA - SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, từ HIỆN TẠI này đến HIỆN TẠI VĨNH HẰNG!

- Cuối cùng, nhưng không là chót hết! Hãy đăng ký để trở thành THÀNH VIÊN "THỰC HÀNH - HIỆN HỮU / SỐNG TRONG HIỆN TẠI - SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH", NGAY BÂY GIỜ - TẠI ĐÂY,

+ LINK - ĐĂNG KÝ

+ Chỉ với 365.000đ/THÀNH VIÊN/THÁNG - và 3.650.000đ/THÀNH VIÊN/NĂM;

+ Và bạn có thể ĐĂNG KÝ "NGAY BÂY GIỜ" - VỚI THÁNG ĐẦU TIÊN (30 NGÀY), trước khi ĐĂNG KÝ "THÀNH VIÊN" 1 NĂM (12 THÁNG - 365 NGÀY/NĂM);

 

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024 Leave a comment